Pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra MSW w sprawie wydania opinii odnośnie III grupy inwalidzkiej

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra MSW w sprawie wydania opinii odnośnie ustalania III grupy inwalidzkiej w związku z projektem ustawy o komisjach lekarskich.