Nie będzie odszkodowania za złe wykonanie rozkazu !!!!


Trwają konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby. Ma ona obowiązywać już od 1 lipca tego roku – informuje Dziennik Gazeta Prawna w artykule Bożeny Wiktorowskiej pt. „Nie będzie odszkodowania za złe wykonanie rozkazu”

? Rząd nie przedstawił wszystkich projektów ustaw dotyczących zmian w orzekaniu o stanie zdrowia funkcjonariuszy oraz zasadach funkcjonowania komisji lekarskich ? zauważa Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Dla służb mundurowych ma to duże znaczenie, bo proponowane zmiany w istotny sposób ograniczą wypłaty odszkodowań dla funkcjonariuszy. Nie będzie się można o nie ubiegać, jeśli do wypadku doszło w drodze do i z miejsca wykonywania służby. Autorzy projektu doszli do wniosku, że odpowiedzialność za tego rodzaju wypadki nie może obciążać poszczególnych komend. Szefowie tych jednostek nie mają bowiem wpływu na to, co się dzieje w tym czasie. Nie będzie można także ubiegać się o wsparcie w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu powstał wskutek nieprawidłowego wykonania rozkazu.
Natomiast służby nadal będą odpowiadać za wypadek, który miał miejsce w czasie interwencji lub w czasie drogi na miejsce takiego zdarzenia, mającego bezpośredni związek z czynnościami służbowymi. W takim przypadku poszkodowany funkcjonariusz będzie mógł się ubiegać o jednorazowe odszkodowanie. O takie samo wsparcie będzie można się starać w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w związku z warunkami lub właściwościami służby (i to nawet wówczas, jeśli ulegli urazowi wykonując czynności w tzw. interesie służby nawet bez polecenia przełożonych).

Podobnie będą traktowane te zdarzenia, które będą mieć związek m.in. z ratowaniem ludzi lub mienia w czasie katastrof lub klęsk żywiołowych.

Co ważne, zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawo do jednorazowego odszkodowania będzie się przedawniać po trzech latach od wypadku. Dotyczyć to będzie sytuacji, kiedy uszczerbek na zdrowiu ujawnił się po tym czasie lub też osoba poszkodowana umrze po upływie tego terminu.

W przypadku chorób zawodowych wypłata jednorazowego odszkodowania będzie możliwa, jeśli od momentu zwolnienia ze służby do śmierci byłego funkcjonariusza nie upłynie więcej niż trzy lata.

Prawo do takiego świadczenia będzie mieć najbliższa rodzina. Kwota pomocy wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o ile osobami uprawnionymi są współmałżonek lub dziecko. Natomiast jeśli zmarły osierocił więcej dzieci, kwota jednorazowego wsparcia będzie zwiększona o 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia na każde dziecko.

2,7 tys. zł tyle w I połowie 2012 r. wynosiło przeciętne odszkodowanie wypłacone strażakom z tytuły wypadków i chorób zawodowych

Bożena Wiktorowska

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=439176