8 Luty ” ¦więto Służby Więziennej „

Życzenia z okazji święta Służby Więziennej

    Z okazji obchodów ¦więta Służby Więziennej , Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu składa na ręce wszystkim Funkcjonariuszom Służby Więziennej gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

    W  tym dniu uhonorowanie tak trudnej służby, życzymy satysfakcji zawodowej i osobistej w imieniu swoim oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zrzeszonych w związkach zawodowych Okręgu Poznańskiego.

 

Przewodniczący

Zarządu Okręgowego NSZZF i PW

w Poznaniu

/-/ Dariusz Grajczyński