Publikujemy pismo Klubu Poselskiego SLD skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa.

Publikujemy pismo Klubu Poselskiego SLD skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa.

Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

Pan
Grzegorz NEMS
Przewodniczący
Zarządu Głównego
 
NSZZ Policjantów

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,

Z upoważnienie przewodniczącego Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej Leszka Millera, uprzejmie potwierdzam otrzymanie korespondencji prezentującej stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie – przygotowanego przez rząd – projektu ustawy wprowadzającej zmiany w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymują funkcjonariusze służb mundurowych przebywający na zwolnieniach lekarskich.

Pragnę poinformować, iż sformułowane przez Państwa uwagi i opinie zostały przekazane do wiadomości posłom naszego Klubu – członkom tych komisji sejmowych, których merytoryczne zakres działania obejmuje przedmiotowy obszar spraw i problemów.

Z ich strony uzyskałam zapewnienie, iż – z chwilą skierowania pod obrady Sejmu – przedmiotowego przedłożenia, materiał ten zostanie uwzględniony przy wypracowaniu stanowiska naszego Klubu w tej sprawie.

Z poważaniem
Małgorzata Winiarczyk – Kossakowska
Dyrektor Biura KP SLD

pismo klub lewica