Manifestacja

Zarząd Okręgowy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy I Pracowników Więziennictwa wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2010 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej , postanawia podjąć wspólnie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych działania w kierunku rozpoczęcia AKCJI PROTESTACYJNEJ oraz zorganizowaniu
MANIFESTACJI w Dniu 22.WRZE¦NIA w WARSZAWIE .
APELUJEMY do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników o CZYNNY udział w MANIFESTACJI .
Dosyć ignorancji strony RZˇDOWEJ i SŁUŻBOWEJ.
Osoby zainteresowane zgłaszać się do organizacji Terenowych w swoich jednostkach lub do biura Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu tel.618568417.