Manifestacja

Zarząd Okręgowy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy I Pracowników Więziennictwa wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2010 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej , postanawia podjąć wspólnie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych działania w kierunku rozpoczęcia AKCJI PROTESTACYJNEJ oraz zorganizowaniu
MANIFESTACJI w Dniu 22.WRZE¦NIA w WARSZAWIE .