20- Lecie NSZZ Policjantów

W czwartek 16 Wrzesnia br.  odbyły się uroczystości obchodów XX -Lecia dzialalności Niezależnego Samorzadnego 20 Lecie wielkopolskiego NSZZPZwiązku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego . Złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem na Placu Adama Mickiewicza. W auli Uniwersyteckiej odbyły się uroczystości na które przybyli zaproszeni goscie ze świata nauki , reprezentanci sceny politycznej , przedstawiciele Komendanta Głównego Policji ,Przewodniczacy ZG NSZZ Policjantów , Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu , przedstawiciele Zarzadu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego i podkarpackiego , przedstawiciele Kościoła oraz reprezentanci ziązków należących do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu , Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa woj. wielkopolskiego , Zarządu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej , Związku Zawodowego Strażaków Florian , Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarnośc i wielu innych znakomitych gości .

Zarówno Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów jak i gospodarz uroczystości Przewodniczacy NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego podziękowali licznie przybyłym gością za przyjecie zaproszenia i wspieranie działań NSZZ Policjantów . Wręczono liczne odznaczenia i nagrody .
  Przestawiciele poszczególnych organizacji zwiazkowych wchodzący w skład Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych złożyli na ręce Przewodniczacego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego gratulacje i podziekowania.