List Federacji ZZ SM do premier Kopacz

W dniu 11 lutego 2015 roku Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW Czesław Tuła w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych złożył w kancelarii Prezesa Rady Ministrów list do pani Premier RP, w którym FZZSM wyraziła swoje zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami związanymi z protestami pracowniczymi i aktami terrorystycznymi.