„Oddaj krew daj życie” podsumowanie akcji Zarząd Terenowy NSZZF i PW w Ostrowie Wlkp.

Ostrowski areszt śledczy wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZF i PW uczestniczył w akcji oddawania krwi oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego pod hasłem „Oddaj krew  daj życie”,kierowanej do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

W związku z tym, już od grudnia 2014r., prowadzone były w naszej jednostce wzmożone działania edukacyjno-informacyjne na rzecz podniesienia świadomości społecznej dotyczącej szczytnego celu akcji.
Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia stał się współudział, zarówno funkcjonariuszy, jak i skazanych, w organizacji imprezy charytatywnej pod nazwą „Warto żyć dla kogoś” w Przygodzicach.

W przededniu wydarzenia, grupa 10 osadzonych udała się do Przygodzic, by odpowiednio przygotować lokalny ośrodek kultury do sobotniej imprezy. Uczestnictwo osadzonych w tych pracach odbyło się w ramach realizowanego w naszym areszcie programu readaptacyjnego „Pomagając innym, pomagasz sobie”, którego istotą jest aktywizowanie skazanych do działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej.

Z kolei, funkcjonariusze Służby Więziennej,członkowie związku pomagali w obsłudze imprezy, a także przygotowali na tę okoliczność szereg atrakcji, min.: smaczny posiłek, wykonywanie pomiarów ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi, udzielanie porad medycznych czy możliwość przekonania się, przy pomocy alko gogli, jak wygląda świat widziany przez pijanego kierowcę. Dużym zainteresowaniem cieszył się pojazd operacyjny oraz umundurowanie specjalne zaprezentowane przez naszych funkcjonariuszy.

Działania te przyniosły wymierny efekt: 136 osób, w tym funkcjonariusze naszej jednostki, zarejestrowało się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku, co zostało uznane przez organizatorów imprezy za wielki sukces!