Emerytury bez zmian

Pani Minister Teresa Piotrowska poinformowała w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ Policjantów, iż w resorcie spraw wewnętrznych nie są prowadzone ani planowane jakiekolwiek prace nad zmianą zasad naliczania emerytur mundurowych.