Kontrola z CZSW w Poznaniu

W dniach 9/10 lutego br. przedstawiciele Centralnego Zarządu Słuzby Więziennej  podczas dwudniowej kontroli weryfikowali zarzuty , jakie pod adresem płk. Teresy Wojtaszyk , dyrektorki Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu zgłasza częśc  wielkopolskich funkcjonariuszy . Mimo obaw o służbowe konsekwencje  składanych przez osoby pokrzywdzone obszernych opsów sytuacji i problemów , które przekazywano również w formie notatek  do  rozmów z zespołem kontrolnym zgłosiło się wielu funkcjonariuszy czynnych jak i emerytów zarówno z Aresztu ¦ledczego w Poznaniu , oraz  jednostek Okregu Poznańskiego.
Wnioski po kontrolne zostaną przekazane nam bezpośrednio przez  kolegów z Zarządu Głównego NSZZFiPW , otrzymane informacje przekazemy na forum naszej strony internetowej.