Informacje Zarzadu Okregoweo NSZZFi PW w Poznaniu

Na  zebraniu Zarzadu Okregowego NSZZFiPW w Poznaniu w dniu 20 stycznia br. przyjęto m. in. "Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy"  Organizacji Miedzyzakładowej NSZZFiPW  Okregu Poznańskiego , przyjeto docyzję o refundacji kosztów pikiety która odbyła się 12 stycznia br. w Poznaniu . Dyskutowano nad stanowiskiem dotyczącym ustawy emerytalnej . W trakcie zebrania zaproszono Specjalistę z OISW w Poznaniu który przedstawił sytuacje dotyczącą dodatków służbowych. Zgłoszono do dyskusji temat dotyczacy podpisania umowy wynajęcia przez ZO NSZZFiPW w Poznaniu Kancelarii Prawnej w celu reprezentowania w procesach sądowych funkcjonariuszy zrzeszonych w organizacji zwiazkowej .
Na zakończenie przegłosowano jednogłośnie poparcie Zarządu Okregowego NSZZFiPW w Poznaniu dla działań Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Poznaniu dotyczacych pomocy w sprawie mobbingu.