Komunikat ze spotkania Przedstawicieli Zarządu Głównego z Dyrektorem Generalnym SW

Poniżej zamieszczamy komunikat z roboczego spotkania Przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZF i PW  z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Włodarskim oraz Zastępcą Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia ppłk Tomaszem Raczykiem.