Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZF i PW w Ministerstwie Sprawiedliwości.