NAGONKA NA SŁUŻBY MUNDUROWE

        Sprawnie działające słuzby mundurowe są gwarancją bezpieczeństwa obywateli i państwa . Elementem każdej polityki mającej na celu osłabienie państwa jako organizmu są działania zmierzające do deprecjacji znaczenia służb mundurowych. Obecnie cel ten realizuje się stosując medialną kampanię dezinformacyjną w której dyspozycyjne media wykorzystują techniki manipulacji odbiorcą, poprzez przedstawianie faktów bez podawania ich interpretacji, ograniczając się jedynie do nieuprawnionych uproszczeń i insynuacji.