Apel zachęcający do udziału w Manifestacji 2 października 2018 roku

Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Panie i Panowie Pracownicy cywilni okręgu Poznańskiego Służby Więziennej.

W imieniu Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu zwracam się ogromną prośbą do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników naszego okręgu o jak największą SOLIDARYZACJĘ i wzięcie udziału w MANIFESTACJI. Nie możemy się godzić na to, aby nasze żądania, które zostały ogłoszone 12 marca 2018 r. nie osiągnęły do tej pory żadnego rezultatu. Postulaty te, są „lekarstwem” na to, aby Funkcjonariusze i Pracownicy mieli godniejsze wynagrodzenia, żeby byli chętni do wstępowania w nasze szeregi oraz z tych szeregów tak szybko nie uciekali.
Dlatego MUSIMY być razem w dniu 2 października 2018 r. w Warszawie.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu

(-)Dariusz Mieczyński.

Musisz Tam być z NAMI!

Nasze Postulaty

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012r.;
  3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy;
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy;
  6. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczającym 30 dni w roku.

Ulotka do wykorzystania