2013 rokiem podwyżek i zamrożenia płac.

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową, przewidującą m.in. zamrożenie wynagrodzeń oraz innych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych – poinformowała w wigilijny poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Podstawowym celem tegorocznej ustawy okołobudżetowej jest, podobnie jak w latach ubiegłych, przeciwdziałanie pogłębianiu się stanu nierównowagi finansowej w państwie, a w szczególności podjęcie działań służących zahamowaniu szybkiego wzrostu poziomu deficytu budżetowego oraz państwowego długu publicznego” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W komunikacie wskazano, że zmiany wprowadzane ustawą okołobudżetową przewidują m.in. zamrożenie wynagrodzeń oraz innych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa budżetowa nie pozostawia złudzeń – aż o jedną czwartą mają wzrosnąć dochody państwa z mandatów, kar i grzywien. Minister finansów założył, że do kasy państwowej w 2013 r. z grzywien, mandatów oraz innych opłat wpłynie aż 20,2 mld zł.Według szacunków Ministerstwa Finansów w tym roku służby mundurowe przysporzyły państwu 14,7 mld zł dochodu..

http://www.prezydent.pl