Zapytanie i interpelacja Posłanki Krystyny Łybackiej.

  W dziale  zamieszczamy treść zapytania Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie efektów przekształcenia przywięziennych gospodarstw pomocniczych w instytucję gospodarki budżetowej oraz w związku z niezadowalająca odpowiedzią na interpelację w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej kolejną ponowiona  interpelacje …

Publikujemy pismo Klubu Poselskiego SLD skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa.

Publikujemy pismo Klubu Poselskiego SLD skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa. Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Pan Grzegorz NEMS Przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,

L4 mundurowych w konsultacjach


L4 mundurowych w konsultacjach

Do 22 stycznia br. potrwają konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia.

OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita.


 

W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.cego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.

 

  Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi. 

OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej


W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi.

 

Projekt ustawy o zmnianie ustawy o Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby (..) Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby (…) Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.


W dziale Projekty dodano projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Projekt dotyczy zmian w zakresie odpłatności za okres przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu chorobowym. 

OdpowiedĽ na interpelację posła W. Sługockiego – w sprawie obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby WięziennejW dziale zamieszczamy tekst odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację posła Waldemara Sługockiego w sprawie obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej. Zapraszamy do lektury.