Zaproszenie na XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin

Poniżej zamieszczamy podpisane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Naczelnego Kapelana Więziennictwa oraz Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW, zaproszenie do udziału funkcjonariuszy, pracowników SW, emerytów oraz członków rodzin w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin w sobotę 12 października 2019 roku.

Udział w pielgrzymce jest dobrowolny i realizowany w czasie wolnym od służby, za wyjątkiem kompanii honorowej Okręgowego Inspektoratu SW w Katowicach, pocztów sztandarowych wytypowanych jednostek organizacyjnych SW oraz NSZZ FiPW, asysty liturgicznej oraz kierowców pojazdów służbowych SW.

Służba Więzienna zapewnia bezpłatny transport dla zainteresowanych.