XIV Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

W dniach 17-18 maja w Popowie odbywał się XIV Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Delegaci wybrani w Okregu Poznańskim aktywnie uczestniczyli w obradach zgłaszając wiele tematów do dyskusji między innymi : sprawy sądowe związane ze zwrotem kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej, zwrot funduszy zainwestowanych przez funkcjonariuszy w ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe przejęte przez IGB, promowanie naszego związku zawodowego w C.O.SZ. SW w Kaliszu, ngłośnienie w radiu , prasie i telewizji  problemów i absurdów z którymi funkcjonariusze borykają się w codziennej służbie na tle zmian reorganizacyjnych oraz proponowanych zmian emerytalnych itp.
    Dzięki poruszanym przez delegatów przybyłych na XIV Zjazd przyjeto 10 uchwał problemowych których treść jest dostępna na stronie Zarządu Głównego . W drugim dniu zjazdu odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnym gen.Jackiem Włdarskim na którym delegaci naszego okręgu również poruszyli ważne dla nas tematy dotyczące problemów mieszkaniowych , brakiem awansowania funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach , spełniających kryteria do awansu , problemów związanych z prowadzeniem przez zwiazki działalności gospodarczej w kantynach i wiele innych.
   Dzieki działaniom delegatów w wielu tematach ustalono jasne stanowiska do działania oraz deklarację pomocy zarówno ze strony Zarzadu Głównego jak i Zarządów Okregowych.
     Zapraszamy do galerii Popowo 2011r