Wspólne spotkanie Zarzadu Terenowego NSZZFiPW w Z.K. Krzywaniec i A.¦. Zielona Góra

Zarząd Terenowy NSZZFiPW przy A.¦. Zielona Góra i Z.K. Krzywaniec zorganizował w dniach 09/10 maja 2011r spotkanie  z  Dariuszem  Grajczyńskim  Zastępcą  Przewodniczącego  Zarządu  Okręgowego  w  Poznaniu. Przedstawiciele organizacji związkowej w czasie pobytu przeprowadzili szereg rozmów z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na temat założeń zmian emerytalnych w służbach mundurowych oraz planowanych działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
W związku z zaplanowanym w dniach 17/18 Maj 2011r XIV Zjazdem Sprawozdawczym NSZZFiPW w ODK SW w Popowie poruszano zagadnienia i tematy które delegaci reprezentujący Związkowców będą prezentować w trakcie zjazdu.
Przedstawiciele Organizacji Terenowej wraz z Przedstawicielem Zarządu Okręgowego spotkali się również z Dyrektorem Z.K. Krzywaniec w trakcie którego  omawiano  przedstawione wyżej tematy oraz dyskutowano o atmosferze służby w jednostkach na tle zmian organizacyjnych .
W imieniu Zarządu Okręgowego w Poznaniu oraz Zarządów Terenowych A.¦. Zielona Góra i Z.K. Krzywaniec składamy podziękowanie za wspólne spotkanie Dyrekcji Zakładu Karnego w Krzywańcu