Wyższy mnożnik dla żołnierzy z okazji ¦więta WP

Prezydent Andrzej Duda, przy okazji święta Wojska Polskiego, podpisał rozporządzenie, które od początku 2017 r. podwyższa wskaĽnik, według którego obliczane jest przeciętne uposażenie żołnierzy  z 2,95 do 3,20 krotności kwoty bazowej ? poinformowało, 15 bm.  w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

O planach podwyższenia mnożnika dla żołnierzy zawodowych informowaliśmy już 29 lipca br. w artykule pt. ?Będą podwyżki w resorcie obrony narodowej w 2017 r.?  Projekt rozporządzenia prezydenta RP w sprawie podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych leżał już w Kancelarii Prezydenta RP po akceptacji szefa MON, ministra finansów i premiera Beaty Szydło.  Wtedy szacowaliśmy, że podwyżka będzie nie mniejsza niż 0,18 i nie większa niż 0,25 krotność kwoty bazowej, czyli  mnożnik dla żołnierzy wyniesie od 3,13 do 3,20 krotność tej kwoty.  Brutto będzie to od 250 zł do nawet 380 zł na etat.  Nie chcieliśmy zapeszać, bowiem nieoficjalnie mówiło się o mnożniku na poziomie 3,20. Liczyliśmy, że prezydent podpisze to rozporządzenie na początku sierpnia i ogłosi  je podczas swojego przemówienia z okazji ¦więta WP. Ostatecznie przemówienie Andrzeja Dudy nie obejmowało spraw modernizacyjnych czy związanych z przyszłością  armii, ale za to na stronie BBN  pojawiła się informacji o podpisanym przez prezydenta RP rozporządzeniu, nie wiadomo tylko z jaką datą. Prawdopodobnie z dniem 15 Sierpnia, ale nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu, w resorcie obrony narodowej należy uzgodnić w jaki sposób należy podzielić  pulę środków przewidzianych na podwyżki: po równo czy procentowo oraz ustalić nowe tabele uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych w rozporządzeniu szefa MON.

¦rednio podwyżka wyniesie ok. 380 zł na etat, pod warunkiem utrzymania kwoty bazowej na dotychczasowym poziomie 1523,29 zł. Nie jest wykluczone, że  Rada Ministrów może podwyższyć tę kwotę w  tak zwanej ustawie okołobudżetowej na 2017 r. Będzie o tym wiadomo jeszcze we wrześniu br., kiedy rząd przyjmie  projekt  przyszłorocznej ustawy budżetowej. Należy przypomnieć, że na podwyżki czekają inne służby mundurowe, które przygotowują projekty ustaw o ustawieniu programów o modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020. W tych regulacjach zaplanowano, że w przyszłym roku oraz w 2019 r. zwiększą się wskaĽniki we wszystkich służbach MSWiA oraz w Służbie Więziennej.  I tak:

? ? w Policji wskaĽnik od 1 stycznia 2017 r.  ( data wejścia w życie ustawy), ma zwiększyć się z 3,01 do 3,19 krotności kwoty bazowej,
? ? w Straży Granicznej, wskaĽnik wielokrotności kwoty bazowej ma zwiększyć się od 1 stycznia 2017 r. o 0,18 krotność kwoty bazowej ? do 3,21 , co oznacza że przeciętne uposażenie urośnie do 4885 zł brutto, .
? ? w Państwowej Straży Pożarnej, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy ma zwiększyć się w przyszłym roku z  2,95  krotności kwoty bazowej ( obecnie 4 494 zł brutto) ? tyle obecnie otrzymują żołnierze ? do 3,13.
?  w Biurze Ochrony Rządu  ? w ramach motywacyjnego systemu wynagrodzeń ? funkcjonariusze mają otrzymać  również  podwyżkę o 0,18 krotność kwoty bazowej (z 3,13 do 3,31 krotność tej kwoty.
? ? w  Służbie Więziennej jest także przewidywana  od przyszłego roku podwyżka funkcjonariuszy SW wynikająca w projektu ustawy modernizacyjnej  o 0,18   ? do 3,19  krotności kwoty bazowej (średnio o 250 zł brutto, bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg).

Gdyby utrzymały się powyższe wskaĽniki, to wyższe przeciętne uposażenia byłyby tylko w Biurze Ochrony Rządu oraz w Straży Granicznej.

? Dotychczasowe przeciętne uposażenie żołnierza było niższe niż uposażenie innych służb mundurowych. Ten krok ma służyć właśnie wyrównaniu i dowartościowaniu sił zbrojnych, których rola dla bezpieczeństwa kraju niepomiernie wzrasta w obecnej sytuacji międzynarodowej ? podkreślił w uzasadnieniu Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nie wiadomo jak teraz zareagują inne służby mundurowe, ale decyzja prezydenta RP jest najlepszym prezentem dla żołnierzy z okazji ich święta.  R.Ch.

http://www.portal-mundurowy.pl/