Ważny Komunikat!

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej, która zawierać miała realizację postulatów podpisanego porozumienia z 19 listopada 2019 roku uprzejmie informujemy, że przedstawiamy projekt tej nowelizacji Ustawy jaki został wypracowany i zaakceptowany przez ścisłe kierownictwo SW i Prezydium ZG NSZZ FiPW.

Poniżej pismo skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego wraz z projektem porozumienia.

Pismo DG oraz  Projekt zmian Ustawy o SW Porozumienie z NSZZ FiPW z dnia  29  – VIII – 2019

Pismo DG do MS zmiana Ustawy o SW  Porozumienie z NSZZ FiPW z dnia 30- VIII – 2019