Trwa posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej L-4

 

Trwa posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy „L-4”. Przebieg posiedzenia jest transmitowany na żywo.

Transmisja na żywo pod poniższym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=6708F9BFFE955641C1257C05003A4ACD

Dzisiaj o godzinie 10:30 w sali 23/bud. G w gmachu Sejmu RP odbędzie się posiedzenie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497)  (ASW)
sala 23/bud. G
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497) – kontynuacja.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp#row2