Posiedzenie Zarządu Głównego FZZ

21 paĽdziernika 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

 

Warszawa, 22.10.2013r.

INFORMACJA
z posiedzenia Zarządu Głównego FZZ

21 paĽdziernika 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele NSZZF i PW Sekretarz Zarządu Głównego Bolesław Groński oraz Skarbnik Zarządu Głównego Adam Gryka.Podczas obrad poruszono m.in. następujące tematy:
– Zatwierdzono zmiany do zakresu kompetencji, zasad wyborczych i zasad finansowania struktur terenowych Forum Związków Zawodowych.
– Przedstawiono sprawozdanie z działalności FZZ od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ z omówieniem akcji protestacyjno-strajkowych, jakie miały miejsce w dniach 11-14 września 2013 roku. Podkreślono znaczenie udziału służb mundurowych w protestach.
– Omówiono i przyjęto plan pracy na 2014 rok do końca III Kadencji.
– Przyjęto założenia budżetowe na 2014 rok.
– Ustalono zasady wyboru delegatów na IV Kongres FZZ.
– Ustalono termin IV Kongresu Sprawozdawczo ? Wyborczego FZZ, tj. 13 – 15 maja 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Falenty.
– ZG FZZ poparł manifestację organizowaną w Gdańsku w dniu 9.11.2013 roku i zaapelował  do swoich członków o czynny udział.

Podczas obrad Zarządu Głównego FZZ omówiono także strategię dalszych wspólnych działań trzech central związkowych. 24 paĽdziernika 2013 roku odbędzie się pikieta pod Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? w Warszawie. FZZ, OPZZ i NSZZ ?Solidarność? przygotowują projekt zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno ? Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, przewidujący utworzenie w miejsce Komisji Trójstronnej Rady Dialogu Społecznego, usytuowanej przy Sejmie RP lub Prezesie Rady Ministrów.