¦WIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE SG z przedstawicielami NSZZF i PW

22 maja br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się obchody 24. rocznicy powołania Straży Granicznej oraz 6. rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału SG. Podczas uroczystości ośmiu członków Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało odznaczonych Medalem Pamiątkowym za Zasługi, który wręczali Przewodniczący KKW NSZZFG Mariusz Tyl oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim Tomasz Deszcz. Oraz zaproszony na uroczystości Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu Dariusz Mieczyński. Wszystkim awansowanym i odznaczonym kolegom ze Straży Granicznej Gratulujemy!