Spotkanie z Posłanką SLD

    W dniu 19 września br. w Biurze Poselskim SLD w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarzadu Terenowego NSZZFiPW  z Panią Poseł Krystyną Łybacką . Podczas spotkania przedstawiciele Związku wyrazili podziękowanie za zaangażowanie Pani Poseł w rozwiązywanie problemów służb mundurowych , a szczególnie więziennictwa w czasie mijającej kadencji Sejmu RP .
Wyrażono również poparcie dla kandydatury Pani Poseł Łybackiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Tematem rozmów był przygotowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej projekt ustawy o więziennictwie. Uzgodniono mechanizm opinii i konsultacji związkowej nad całością opracowanego dokumentu.
Przedstawiciele ZT NSZZFiPW w Poznaniu przekazali zestaw kilkunastu pytań skierowanych do Pana Ministra Sprawiedliwości w związku z Jego deklaracją o gotowości do debaty wyborczej na temat problemów wymiaru sprawiedliwości , w tym również wykonywania kar i środków izolacyjnych.
Na zakończenie spotkania wyrażono wspólną opinię o konieczności zorganizowania kolejnej dyskusji Parlamentarzystów z przedstawicielami Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa , jeszcze w tym roku po zakończonych wyborach . Pani Poseł Krystyna Łybacka zadeklarowała swją pomoc w kwesti dotyczącej zaproszenia Minisra Sprawiedliwości oraz przedstawicieli strony służbowej mających wpływ na Służbę Więzienną na szczeblu decyzyjnym .