Sejm: odmowa wstępu na galerię dla służb mundurowych

Z ostatniej chwili: kancelaria Sejmu odmawia służbom mundurowym wstępu na galerię sejmową podczas III czytania projektu ustawy o L-4 w dniu 24 stycznia 2013?!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 16.30 Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn poinformował Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, że zgłoszeni pisemnie na galerię sejmową na 24 stycznia przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie zostaną wpuszczeni do Sejmu.
Jako powód odmowy wskazał złamanie zarządzenia Marszałka Sejmu przez osoby obecne na galerii w dniu 22 stycznia, które reagowały oklaskami na część wystąpień poselskich.