Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZF i PW Zielona Góra

Poniżej zamieszczamy Oświadczenie Przewodniczącego ZT NSZZF i PW w Zielonej Górze w sprawie zdementowania nieprawdziwych informacji dotyczących przyjazdu komisji z OISW Poznań do Aresztu ¦ledczego w Zielonej Górze.