Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej