Psismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie poprawy warunków płacy i pracy pracowników cywilnych SW.

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego  w sprawie poprawy warunków pracy i płacy pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach Służby Więziennej w całym kraju.

Poniżej pisma do pobrania:

Pismo Przewodniczącego ZG w sprawie podwyżek pracowników cywilnych

Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie podwyżek dla pracowników cywlinych SW