Przewodniczącemu WKDS, Wojewodzie Wielkopolskiemu puściły nerwy!

 

Wielkopolscy związkowcy przekazali wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi pismo o zawieszeniu uczestnictwa w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Ma to związek z planowanym na wrzesień ogólnopolskimi strajkami największych polskich związków zawodowych – Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Podczas spotkania doszło do ostrej wymiany zdań. Wojewodzie Piotrowi Florkowi nie spodobał się sposób przekazania dokumentu.Pismo ma związek z planowaną na wrzesień akcją protestacyjną. Wojewodzie Piotrowi Florkowi nie spodobał się jednak sposób przekazania dokumentu. Pan urządza jakieś szopki w urzędzie. Umówił się pan ze mną przez sekretariat, żeby przyjść do mnie i osobiście i wręczyć list. Teraz przychodzi Pan w szerokiej oprawie, nie wiem w jakim celu i jakie to spotkanie ma sens. Pan jest ze mną umówiony i albo pan wchodzi albo dziękuję za rozmowę – powiedział zdenerwowany Florek.

Związkowcy zostawili więc pismo w sekretariacie. W póĽniejszych rozmowach nie kryli zaskoczenia, tak jak Bolesław Stanikowski z wielkopolskiego oddziału OPZZ. Zajęliśmy wojewodzie może dwie, trzy minuty. To była forma grzecznościowa poinformowania wojewody o proteście. W innych regionach zespoły protestacyjne tego nie robiły – powiedział.

Ogólnopolskie Dni Protestu odbędą się w Warszawie od 11 do 14 września. Pierwszego dnia związkowcy mają pikietować pod różnymi ministerstwami. PóĽniej przejdą przed Sejm.12 i 13 września to dni debat z ekspertami, a 14 września ma być głównym dniem protestu. Związkowcy pojawią się pod Sejmem, przed Pałacem Kultury i Nauki oraz pod Stadionem Narodowym. Dziś nie ma już szansy na to by związkowcy z tego protestu zrezygnowali.

TELESKOP – TVP POZNAŃ:

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/20082013-godz1830/12155135

 

Oświadczenie po konferencji prasowej związków w WUW

O¦WIADCZENIE

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wyraża dezaprobatę dla działań strony związkowej, która dziś w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zorganizowała konferencję prasową.

Misją Urzędu Wojewódzkiego jest zapewnienie rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Organizacja w siedzibie urzędu przez partie polityczne bądĽ centrale związkowe jakichkolwiek konferencji, debat, czy tez briefingów prasowych jest złamaniem zasady neutralności politycznej służby cywilnej.

Prowadzona w takiej formie przez organizację związkową działalność polityczna na terenie urzędu stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą apolityczności służby cywilnej.

Pozostając w zgodzie z tymi zasadami, Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie udostępnia swoich pomieszczeń i sal konferencyjnych partiom politycznym, organizacjom politycznym i związkowym.

Wyjaśnić należy, że wojewoda wielkopolski został wczoraj poproszony przez przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność Jarosława Langego o pilne, krótkie spotkanie w celu złożenia listu, nie będąc informowanym o jego treści. Wojewoda nie był także poinformowany o planowanej konferencji prasowej w holu WUW.

Kuriozalnym jest zatem stwierdzenie przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, który komentując dzisiejsze zdarzenie  sprowadza je do braku woli dialogu społecznego w sytuacji zawieszenia tego dialogu przez związki zawodowe, o czym strona związkowa poinformowała wojewodę już w piśmie z dnia 26 czerwca br.

Tomasz Stube
rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego

Ze strony NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

Miejsce konferencji zostało wybrane nieprzypadkowo, bowiem związkowcy podjęli również decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i zamierzali pismo w tej sprawie przekazać Piotrowi Florkowi – Wojewodzie Wielkopolskiemu, pełniącemu funkcję przewodniczącego WKDS.

Wojewoda, który wyszedł do zebranych w sekretariacie związkowców i dziennikarzy stwierdził, że przewodniczący ?S? (spotkanie było umówione przez sekretariat Jarosława Lange) robi sobie szopki, bo przyszedł ?w tak szerokiej oprawie, nie wiadomo w jakim celu i jakie to spotkanie ma sens??.    ? Nie wiem co to ma znaczyć. Tak nie będziemy postępować. Jest Pan w Urzędzie Wojewódzkim. Tutaj pracuje korpus służby cywilnej. Pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki. Mamy konkretne zadania do wykonania. Takie wtargnięcie do urzędu, w ten sposób, z kamerami, nie wiem w jakiej sprawie… Był Pan umówiony i albo Pan  do mnie wejdzie, albo dziękuję – powiedział wojewoda i nie odbierając pisma powrócił do swojego gabinetu.

Pismo Solidarności

Pismo informujące o zawieszeniu udziału związków w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego związkowcy złożyli w  sekretariacie wojewody.