Ponad 200 nazwisk osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie

Już ponad 200 nazwisk figuruje na liście osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym projektu ustawy nt. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy (druk nr 1497), planowanym na wtorek 27 sierpnia o godzinie 9.00.

Swój udział w wysłuchaniu zgłosili m.in. przedstawiciele wszystkich organizacji wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), a także reprezentanci Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zdzisław Pietryka.

NSZZF i PW  będzie reprezentowany podczas wysłuchania publicznego przez członków Prezydium Zarządu Głównego NSZZF i PW  oraz przez przedstawicieli Zarządów Okręgowych  NSZZF i PW

Przypominamy, że również 27 sierpnia od godziny 9.00

pod Sejmem odbędzie się pikieta

związków zawodowych służb mundurowych.

W jedności Siła!!!!!!