Projekt Rozporządzenia MS w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dziale projekty jak również poniżej zamieszczamy Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.

?W sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej?