Pismo i Uchwała Zarządu Okręgowego w Poznaniu wspierające działania Zarządu Okręgowego w Opolu

Poniżej zamieszczamy  ?Pismo i Uchwałę nr 01/VI/2014  Zarządu Okręgowego  NSZZF i PW w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2014 roku?   popierającą działania Zarządu Okręgowego w Opolu dotyczącą sytuacji w okręgu Opolskim, oraz podjęcia przez  Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa stosownych  procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.