Projekt Rozporządzenia MS w sprawie nagród i zapomóg f-szy SW

W dziale projekty umieszczono Projekt Rozporządzenia MS z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.