OdpowiedĽ Dyrektora Generalnego na Uchwałę Prezydium NSZZF i PW w sprawie rozliczenia czasu służby.

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen Jacka Włodarskiego na Uchwałę Prezydium NSZZF i PW z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozliczenia czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.