Posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu wraz uroczystością wręczenia medali XX – Lecia 21 marca 2014

W dniu 21 marca 2014r odbyła się uroczystość wręczenia orderu 20 lecia NSZZZFiPW.  Nadane przez Zarząd Główny NSZZFiPW odznaczenia dla związkowców Okręgu Poznańskiego wręczał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego kol. Paweł Oświęcimka .

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście i przyjaciele organizacji związkowej.

Oprócz związkowców od lat aktywnie działających w NSZZFiPW order 20 lecia z rąk Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego odebrał Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu mjr. Tomasz Banaszczak .

Odznaczenie zostało przyznane w dowód uznania dla wkładu jaki mjr. Tomasz Banaszczak wnosi we wspólne realizowane przez związek zawodowy i stronę służbową działania , mające na celu wzmocnienie profesjonalizmu , znaczenia i wizerunku Służby Więziennej jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa Obywateli i Państwa.

W imieniu wszystkich wyróżnionych głos zabrał Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu  Dariusz Grajczyński dziękując za otrzymane ordery podkreślając wkład i zaangażowanie związkowców w okręgu któremu ma zaszczyt przewodniczyć.

Następnie głos zabrał mjr. Tomasz Banaszczak podkreślając wysoką wartość otrzymanego odznaczenia jak również wysoką ocenę współpracy z organizacją związkową

Na zakończenie w imieniu Zarządu Głównego NSZZFiPW  Wiceprzewodniczący kol. Paweł Oświęcimka podziękował wyróżnionym związkowcom za ich dotychczasowy wkład w działanie Związków w Wielkopolsce i Lubuskim , a w słowach skierowanych do przedstawicieli strony służbowej wyraził nadzieję na kontynuowanie wspólnych działań mających na celu dobro Służby  oraz jej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.