Spotkanie związkowców z Panią Poseł Krystyną Łybacką

W dniu 17 marca br. odbyło się spotkanie Pani Poseł Krystyny Łybackiej z delegacją Wielkopolskiej i Lubuskiej  Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w osobach Andrzej Szary , Lucjan Dutkiewicz  , Sławomir Kostiuszko NSZZ Policjantów , Zbigniew Rogodziński , Marek Garniewicz NSZZ Pracowników Pożarnictwa , Tomasz Deszcz NSZZ Straży Granicznej ,  Dariusz Grajczyński NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ,

Okazją do złożenia wizyty w biurze poselskim były imieniny Pani Poseł znanej z zaangażowania w problemy służb mundurowych.

W tym roku oprócz życzeń zdrowia , szczęścia osobistego i sukcesów  w działalności społeczno politycznej , przedstawiciele Federacji życzyli Pani Poseł zwycięstwa w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pani Poseł Krystyna Łybacka jako lider SLD w Poznaniu , otwiera listę kandydatów tej formacji do Europarlamentu. Spotkanie było również okazją do oceny dotychczasowej współpracy Pani Poseł ze środowiskami mundurowymi. Policjanci , Strażacy , Więziennicy , funkcjonariusze Straży Granicznej wyrazili uznanie i podziękowali Pani Poseł za profesjonalizm i zaangażowanie jakie wykazała w minionych , trudnych dla służby latach , wielokrotnie stając w obronie praw funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Podczas spotkania wracano pamięcią do wspólnych inicjatyw , które zaowocowały interpelacjami i zapytaniami poselskimi w sprawach mundurowych. Przedstawiciele Federacji przypomnieli również starania Pani Poseł o doprowadzenia do wysłuchania publicznego , projektu o zmianie zasad naliczania zasiłku chorobowego czyli ?L-4?, dzięki któremu opinię na temat niekorzystnych i błędnych zmian , mógł wyrazić w sejmie praktycznie każdy funkcjonariusz .

W trakcie rozmowy jej uczestnicy zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz obrony praw funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych . Pani Poseł wyraziła gotowość popierania słusznych postulatów naszego środowiska na forum Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych.