Posiedzenie Zarządu Głównego 11-14 Grudnia 2017 roku Popowo

W dniach 11-14 grudnia 2017 r. w Popowie  odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Jednym z kluczowych punktów porządku obrad było podsumowanie i przekazanie relacji Przewodniczących Okręgowych i Konferencji Nadzwyczajnej w okręgu katowickim.

W trakcie obrad przyjęto sprawozdania członków powołanych Zespołów roboczych.

Wszystkim zostały przekazane informacje z prac Funduszu Pomocy DoraĽnej i Funduszu Pomocowego.

Omówiono sprawy bieżące :

  • Konferencja na Słowacji
  • Sympozjum w Niemczech
  • Brak SW w podwyżkach ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok i kroki podjęte w celu ujęcia i dopisania SW
  • Ustawa o Jawności Życia Publicznego i związane z nią publikowanie oświadczeń majątkowych
  • Propozycja dalszych działań podejmowanych przez ZG NSZZ FiPW o wprowadzenie złożonych poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy SW

Poruszano także tematy dotyczące szkoleń organizowanych w ramach Umowy Prewencyjnej z PZU.

Omawiano także bardzo ważne kwestie sponsoringu i prewencji z PZU.

Okres przedświąteczny był również doskonałą okazją do tradycyjnego już łamania się opłatkiem symbolizującym dzielenie się z bliĽnim swoją nadzieją, dobrocią i miłością, której Ľródła płyną od progu stajenki Betlejemskiej, w której Boże Dziecię zostało dane ludzkości, jako najcenniejszy dar, ku pokrzepieniu serc i odnowie ducha. Na tą uroczystość zostali zaproszeni znamienici goście i tak stronę służbową reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW. Ubezpieczycieli reprezentowali, Dyrektor Open Life a także przedstawiciele brokerów ubezpieczeniowych Mentor SA oraz King Broker.

Posiedzenia w takiej formie mogły się odbywać dzięki pomocy ubezpieczyciela PZU, który był sponsorem strategicznym każdego posiedzenia Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.