Poprawki ? Uchwała Senatu RP w sprawie o komisjach lekarskich

Poniżej zamieszczamy  Uchwałę  Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w sprawie o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Wprowadzającą następujące poprawki do uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paĽdziernika 2014 r. ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.