Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

11 listopada 2014′ odbyło się kolejne spotkanie „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej”.