Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego dotyczące Uchwały nr 54-VIII/2014 Zarządu Głównego NSZZF i PW z dnia 18 czerwca 2014 roku dotyczące sytuacji w okręgu Opolskim.

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego dotyczące Uchwały nr 54-VIII/2014  Zarządu Głównego NSZZF i PW z dnia 18 czerwca 2014 roku dotyczące sytuacji w okręgu Opolskim.