Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie Oświadczeń Majątkowych

Poniżej zamieszczamy pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące składania oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy obejmujący wspólność majątkową małżeńską oraz osobisty funkcjonariusza.