Pomagamy Kamili !!!!!!!!

POMAGAMY KAMILI!!!!!

JEDNOSTKA ? ZK Krzywaniec

Kamila pełni służbę w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 2007 roku, obecnie w Dziale Zatrudnienia osadzonych. Jest młodą, sympatyczną kobietą, która w wieku 26 lat musi stoczyć bój z chorobą nowotworową. W paĽdzierniku br. wykryto u niej chłoniaka Hodgkina zwanego ziarnicą złośliwą. Choroba ta ma niestety postać zaawansowaną i agresywnie się rozwija.
W celu zdobycia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc i dalsze leczenie Kamili, grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krzywańcu założyła komitet „Pomóż Kamili”. Pierwszym krokiem komitetu było przygotowanie kalendarza – cegiełki „Kobieta po służbie… dla siebie”. Wartość kalendarza-cegiełki to 30 zł, a cała kwota zebrana ze sprzedaży będzie przekazana na powyższy cel. Kalendarz można zamawiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio na poniższe konto, podając w tytule adres do wysyłki z dopiskiem „Dla Kamili”. Temat przewodni kalendarza jest również ciekawy i unikatowy, bowiem ukazuje funkcjonariuszki tutejszej jednostki penitencjarnej w czasie wolnym od służby.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż podjęta akcja jest nie tyle szlachetna, co stanowi wyraz naszej solidarności i koleżeńskiego obowiązku. Wszelka pomoc i każda przekazana kwota będzie stanowiła bezcenny dowód uznania, a zarazem będzie świadectwem na to, iż funkcjonariusze Służby Więziennej to jedna wielka rodzina.
Komitet „Pomóż Kamili” wspiera Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Pan Andrzej Bawłowicz, a wsparcie medialne zapewnia Gazeta Wyborcza z siedzibą w Zielonej Górze. Ponadto naszą działalność wspierają: Senator RP Robert Dowhan, Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki, Zarząd Terenowy NSZZFiPW oraz Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Zamówienia na kalendarz-cegiełkę można składać:
– telefonicznie
Piotr Krukowski, Grzegorz Mech -068 328 40 18
– e-mail
piotr.krukowski@sw.gov.pl
krucow79@o2.pl
piotr.hamera@sw.gov.pl
hammerus1@o2.pl
– poprzez wpłatę na konto
Nr Konta Bankowego
BS Żagań o. Nowogród Bobrzański

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Krzywańcu
08 9657 0007 0020 0211 6107 0001
z dopiskiem ? Dla Kamili?. W tytule przelewu proszę również wskazać adres, na który należy kalendarz wysłać.