Pismo Zarządu Głównego w sprawie projektu wytycznych dotyczących podziału środków pochodzących z L-4

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego w sprawie wytycznych zasad przeznaczania środków finansowych uzyskanych  z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.