Pismo Zarządu Głównego ? czas służby

Poniżej zamieszczamy Pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego w sprawie rozstrzygnięcia niektórych aspektów dotyczących rozliczenia czasu służby funkcjonariuszy.