Pismo Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Pana Gen Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia Akcji Protestacyjnej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.