Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia MS w sprawie wykazu normy oceny procentowej na zdrowiu?

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości będące odpowiedzią na pismo Zarządu Głównego  w sprawie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w sprawie wykazu norm oceny procentowej na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.