Pismo w sprawie podziału środków na nagrody

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie podziału środków na nagrody w miesiącu Grudniu.